کتیبه و ستون

کتیبه برجسته #آدینه #تنکابن 
انواع کتیبه ها : عرض 40 و 50 با کناره طرح آجر 3 سانتی ، عرض 30 با کناره زوار طلایی ، کتیبه سفارشی
توضیحات عمومی کتیبه ها : طول متناسب با محیط نمازخانه / جنس MDF / چاپ سوره و آیه های قرآن متناسب با متراژ محیط نمازخانه ، چاپ طرح کاشی / حاشیه کتیبه ها طرح آجر 3 سانتی یا زوار طلایی استفاده میشود.
انواع ستون ها : ستون عرض 40 و 50 ، ستون سفارشی به همراه جامهری و جاکتابی
توضیحات عمومی ستون ها : ارتفاع متناسب با ستون ها / جنس MDF / چاپ نقوش طرح سنتی . اسماء الحسنی ، چاپ طرح کاشی / حاشیه ستون ها طرح آجر 3 سانتی ، (در پایین ستون ها جامهری و جاکتابی تعبییه میشود*در مدل سفارشی)
انواع کتیبه ها : عرض 40 و 50 با کناره طرح آجر 3 سانتی ، عرض 30 با کناره زوار طلایی ، کتیبه سفارشی توضیحات عمومی کتیبه ها : طول متناسب با محیط نمازخانه / جنس MDF / چاپ سوره و آیه های قرآن متناسب با متراژ محیط نمازخانه ، چاپ طرح کاشی / حاشیه کتیبه ها طرح آجر 3 سانتی یا زوار طلایی استفاده میشود انواع ستون ها : ستون عرض 40 و 50 ، ستون سفارشی به همراه جامهری و جاکتابی توضیحات عمومی ستون ها : ارتفاع متناسب با ستون ها / جنس MDF / چاپ نقوش طرح سنتی . اسماء الحسنی ، چاپ طرح کاشی / حاشیه ستون ها طرح آجر 3 سانتی ، (در پایین ستون ها جامهری و جاکتابی تعبییه میشود*در مدل سفارشی)