قاب دعا و تابلو اعلانات

قاب تعقیبات نمازها ، دعا ، فرج و غیره ، قاب های سفارشی / ابعاد 100 * 70 / جنس MDF / چاپ دعا طرح کاشی / حاشیه قاب های تعقیبات طرح آجر 3 سانتی استفاده میشود
قاب ده ضلعی اسماء الله / ابعاد 90 * 90 / جنس MDF برجسته / چاپ نقوش طرح سنتی به همراه اسماء / حاشیه ده ضلعی طرح آجر 3 سانتی استفاده میشود
قاب لوزی کاشی کاری شده / جنس کاشی / کاشی طرح نقوش سنتی به همراه اسماء / حاشیه قاب لوزی روی چوب معرق به کمک cnc استفاده میشود
تابلو اعلانات در ابعاد سفارشی و استاندارد پذیرفته میشود.