پارتیشن

پارتیشن ها : پارتیشن 1 * 2 ، پارتیشن 2 * 2 ، پارتیشن گره چینی دار ، پارتیشن سفارشی
ابعاد 1 * 2 متر / جنس MDF / چاپ نقوش طرح سنتی در دو طرف پارتیشن / متحرک و مجهز به چهار چرخ ترمز دار ، قابلیت نصب تاج طلایی گیره دار برای ثبات دو پارتیشن به یکدیگر / طرح هلالی / حاشیه پارتیشن طرح آجر 3 سانتی استفاده میشود
ابعاد 2 * 2 متر / جنس MDF / چاپ نقوش طرح سنتی در دو طرف پارتیشن / مجهز به شش پایه ، قابلیت نصب تاج طلایی گیره دار برای ثبات دو پارتیشن به یکدیگر / طرح مربعی / حاشیه پارتیشن طرح آجر 3 سانتی استفاده میشود
ستون پارتیشن / ارتفاع 2 متر ، عرض 20 سانتی متر / جنس MDF / مجهز به حباب در سر ستون ها ، پر کردن فضای خالی بین پارتیشن ها